1. Jsou bytové domy na DLOUHÉ LOUCE připraveny na povodně? Leží přeci jen hned na břehu Vltavy…

Zkušení autoři projektu na DLOUHÉ LOUCE mysleli samozřejmě také na možnost rozvodnění Vltavy. Přízemí domu, ve kterém jsou parkovací stání, je proto umístěno nad hladinou stoleté vody. Území výstavby se nachází mimo aktivní zónu záplavového území v Českých Budějovicích i přesto, že se objekt nachází v těsném sousedství řeky Vltavy. I přesto zde zvolili architekti sloupové řešení přízemních prostor – to dovoluje při případném zaplavení volný průtok vody, aniž by napáchala větší škody.

Objekty bytových domů jsou s ohledem na své umístění řádně nadimenzovány proti podemletí a okolní terén je přibližně 2,4 metru nad hladinou řeky v klidném stavu. Celá lokalita je chráněna předmostím mostu přes řeku Vltavu na Mánesově ulici.

Statické zajištění

Konstrukce objektu je navržena bezpečně tak, aby odolala případné povodni a zvýšené hladině podzemní vody. Budova je založena na železobetonových pilotách, ostatní základové konstrukce a celé přízemí domu je rovněž vyhotoveno ze železobetonu. Základová železobetonová deska tloušťky 60 centimetrů je navržena v úrovni stropu 1. nadzemního podlaží ve výšce 2,5 metru nad terénem.

Architektonické řešení objektu počítá s jeho začleněním do „Havarijního plánu – plánu evakuace obyvatelstva“, který je součástí Krizového plánu kraje, a s využitím jeho střechy coby dalšího možného místa evakuace obyvatel v případě příchodu bleskových povodní.

Schéma zaplavení při vzestupu hladiny řeky Vltavy se zvýrazněním zvýšeného terénu, který při hladině stoleté vody zůstane nad h

Vyhledávání bytů

Patro:
Kategorie:
Plocha bytu:
od:   do: m2
Cena:
od:
do:

Spočítejte si hypotéku

Spočítejte si orientační výši splátek:

800 207 207
TOPlist