1. Jsou bytové domy na DLOUHÉ LOUCE připraveny na povodně? Leží přeci jen hned na břehu Vltavy…

Zkušení autoři projektu na DLOUHÉ LOUCE mysleli samozřejmě také na možnost rozvodnění Vltavy. Přízemí domu, ve kterém jsou parkovací stání, je proto umístěno nad hladinou stoleté vody. Území výstavby se nachází mimo aktivní zónu záplavového území v Českých Budějovicích i přesto, že se objekt nachází v těsném sousedství řeky Vltavy. I přesto zde zvolili architekti sloupové řešení přízemních prostor – to dovoluje při případném zaplavení volný průtok vody, aniž by napáchala větší škody.

Objekty bytových domů jsou s ohledem na své umístění řádně nadimenzovány proti podemletí a okolní terén je přibližně 2,4 metru nad hladinou řeky v klidném stavu. Celá lokalita je chráněna předmostím mostu přes řeku Vltavu na Mánesově ulici.

Statické zajištění

Konstrukce objektu je navržena bezpečně tak, aby odolala případné povodni a zvýšené hladině podzemní vody. Budova je založena na železobetonových pilotách, ostatní základové konstrukce a celé přízemí domu je rovněž vyhotoveno ze železobetonu. Základová železobetonová deska tloušťky 60 centimetrů je navržena v úrovni stropu 1. nadzemního podlaží ve výšce 2,5 metru nad terénem.

Architektonické řešení objektu počítá s jeho začleněním do „Havarijního plánu – plánu evakuace obyvatelstva“, který je součástí Krizového plánu kraje, a s využitím jeho střechy coby dalšího možného místa evakuace obyvatel v případě příchodu bleskových povodní.

Schéma zaplavení při vzestupu hladiny řeky Vltavy se zvýrazněním zvýšeného terénu, který při hladině stoleté vody zůstane nad h

Novinky: byty České Budějovice

Na nové bydlení rodiny nyní stačí 299 tisíc!

Díky akční nabídce Oberbank na financování bytů v tomto projektu můžete těžit z aktuálních rekordně nízkých úrokových sazeb hypotečních úvěrů i vy. A to dokonce i v případě, že nemáte dostatek volných úspor na uhrazení obvyklých 30 procent hodnoty bytu.

DLOUHÁ LOUKA získala ocenění Prestižní stavba jižních Čech

Orientace bytů na řeku Vltavu, výhledy do zeleně a na historické centrum města, maximální funkčnost, technická účelnost, pohodlí a celkově zdařilá koncepce. Zejména díky těmto atributům udělila bytovému projektu DLOUHÁ LOUKA odborná porota titul „PRESTA – prestižní stavba jižních Čech“ v kategorii rodinné domy a byty.

Rezidence DLOUHÁ LOUKA soutěží v ocenění PRESTA Jižní Čechy

Mezi výběrem nejlepších staveb v Jižních Čechách dokončených v letech 2012–2014 je také Rezidence DLOUHÁ LOUKA. Rezidenční komplex DLOUHÁ LOUKA nabídne v pěti k sobě přiléhajících domech 126 nadstandardně řešených moderních bytů. Ideální poloha v centru krajského města a přesto uprostřed zeleně vytváří z bytů na DLOUHÉ LOUCE velmi dobrou investici.

Dlouhá louka - všechny byty prodány

Všechny byty prodány

Aktuálně probíhají přípravy na druhou etapu
"residence Dlouhá louka 2".

TOPlist